HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!
cijene metala

Novosti

Construction products regulation – CPR

Objavljeno na dan: 24.05.2017. Autor
Construction products regulation – CPR

Uredba (EU) br. 305/2011 za potrebe stavljanja na tržište i kretanja građevnih proizvoda unutar europskog ekonomskog prostora (Construction products regulation – CPR)  je propisana još 24.4.2011., te pokriva sve građevinske proizvode. Unutar uredbe kabeli su pokriveni normom HRN EN 50575:2014+A1:2016 - Energetski, signalni i komunikacijski kabeli – Kabeli za opću uporabu pri gradnji koji podliježu zahtjevima zaštite od požara te je njena obvezatna primjena predviđena 1.7.2017. u svim članicama EU (za Hrvatsku također propisano u NN 36/2016).

TOP
Ne prikazuj više!