HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!
cijene metala

Postao službeni distributer za ERSE asortiman.

Novo u asortimanu:
JE-H(St)H E90 narančast
JE-H(St)H E90 BMK crveni
(N)HXH E90

Ervital vatrootporni kabeli

Sve veći broj stanovnika u svijetu, razvoj tehnologije i industrijalizacija, veliki trgovački centri za opću javnu upotrebu, visoke zgrade, hoteli, škole, bolnice i podzemne željeznice donose visoki rizik od požara te novčane i nenovčane troškove.

Prvi način sprječavanja i minimiziranja gubitka života i imovine dolazi kroz uklanjanje ili smanjenje čimbenika koji mogu uzrokovati požare. Zlatno pravilo zaštite od požara je sprječavanje izbijanja požara, a ne njegovo gašenje.

Do izražaja su došle karakteristike kabela koji se koriste u građevinskim radovima i električnim sustavima, a to su reakcija i otpornost materijala na vatru. Kabeli bi trebali nastaviti funkcionirati u slučaju požara, osiguravajući kontinuitet i što je više moguće minimizirati emisiju štetnih i otrovnih plinova koji negativno utječu na zdravlje ljudi. Zbog toga je odabir pravog kabela izrazito bitan.

Ervital vatrootporni kabeli dizajnirani su jednostavni za korištenje, visokih performansi kao što su otpornost na vatru, bez halogeni, ne ispuštaju otrovne i korozivne plinove, a gustoća dima im je niska.

U proizvodnji se koristi najnovija tehnologija, visokokvalitetni materijali i oprema kako bi zadovoljili visoke standarde. 

Preuzmite katalog

JE-H(St)H E90 narančast

Bezhalogeni i teško gorivi instalacijski kabel za industrijsku elektroniku s očuvanom električnom funkcionalnošću od 90 minuta

Aplikacija:

Koristi se u zatvorenom prostoru gdje boravi veliki broj ljudi, na mjestima gdje postoje elektromagnetske smetnje, za industrijsku elektroniku i prijenos signala, pogodni za fiksne instalacije u telekomunikacijskim sustavima. Također se koristi u sigurnosnim i protupožarnim sustavima, na mjestima gdje je potrebno zaštititi ljudski život, vrijedne materijale i opremu. Boja vanjskog omotača je narančasta.

 • Izolacija sadrži materijale koji usporavaju gorenje
 • Niska emisija dima
 • Bez otrovnih i korozivnih plinova
 • Cjelovitost izolacije najmanje 180 minuta u slučaju požara
 • Očuvanje električne funkcionalnosti najmanje 90 minuta u slučaju požara
 • VDE CERTIFIKAT

 

Preuzmite pdf verziju

JE-H(St)H E90 BMK crveni

Bezhalogeni i teško gorivi vatrodojavni kabel za industrijsku elektroniku s očuvanom električnom funkcionalnošću od 90 minuta

Aplikacija:

Pogodni za fiksne instalacije u telekomunikacijskim sustavima. Koriste se na mjestima gdje postoji opasnost od požara i gdje se zahtijeva očuvanje cjelovitosti izolacije najmanje 180 minuta i električnu funkcionalnosti najmanje 90 minuta. Koristi u sigurnosnim i protupožarnim sustavima, na mjestima gdje je potrebno zaštititi ljudski život, vrijedne materijale i opremu. Boja vanjskog omotača je crvena.

 • Izolacija sadrži materijale koji usporavaju gorenje
 • Niska emisija dima
 • Bez otrovnih i korozivnih plinova
 • Cjelovitost izolacije najmanje 180 minuta u slučaju požara
 • Očuvanje električne funkcionalnosti najmanje 90 minuta u slučaju požara
 • VDE CERTIFIKAT

 

Preuzmite pdf verziju

(N)HXH E90

Bezhalogeni kabel s očuvanom električnom funkcionalnošću od 90 minuta

Aplikacija:

Sigurnosni kabeli koji se koriste na svim mjestima gdje se mora osigurati visoki stupanj zaštite ljudi i opreme od požara i štete od požara te kao takvi podliježu visokim sigurnosnim zahtjevima. Mogu se koristiti u zatvorenom prostoru i na otvorenom. Ne smiju se instalirati direktno u zemlju i u vodu. Boja vanjskog omotača je narančasta.

 • Izolacija sadrži materijale koji usporavaju gorenje
 • Niska emisija dima
 • Bez otrovnih i korozivnih plinova
 • Cjelovitost izolacije najmanje 180 minuta u slučaju požara
 • Očuvanje električne funkcionalnosti najmanje 90 minuta u slučaju požara
 • VDE CERTIFIKAT

 

Preuzmite pdf verziju

TOP
Ne prikazuj više!